Om Ronshield

ad

Bolaget är leverantör till Skandinavisk elektronikindustri samt försvarsindustri av kompletta paket av produkter och tjänster för skärmade rum för EMC-mätningar samt skärmade rum för RÖS-ändamål (RÖS=Röjande signal). Tjänstesidan omfattar installation, service och teknisk support. Produktprogrammet består av förutom av skärmade rum av kompletterande produkter för bland annat avstörning, dit hör även Uppmätningar av EMC-Lab och mätinstrument.

2005 tecknades ett agenturavtal med Frankonia GmbH som är ett av Världens ledande företag inom området skärmade rum och mätinstrument för EMC-mätningar. 

Verksamheten kommer att breddas väsentligt genom marknadsföring av FRANKONIAS breda produktprogram och med kompletterande agenturprodukter och tjänster.